dr hab. Mariusz Zawodniak , prof. nadzw.

mariusz.zet9295     e-mail:mariusz.zet@gazeta.pl
***************************************************************************

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (specjalność: historia literatury). Profesor nadzwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Moje dotychczasowe zainteresowania naukowe skupiają się wokół powojennej literatury i życia literackiego (interesuje mnie zwłaszcza powojenne dziesięciolecie). Swoją uwagę kieruję przy tym na dzieje krytyki i nauki o literaturze, a także recepcję klasyki (głównie zajmują mnie jej powojenne edycje zbiorowe).


Od lat zajmuję się także komunikacją społeczną i rzecznictwem prasowym, a pasjonuję się – wyzwaniami współczesnej edukacji (i te obszary przeważają w mojej obecnej działalności dydaktycznej). Zapraszam więc do wymiany uwag w tym zakresie i do współpracy …