dr Aleksandra Norkowska

Instytut Filologii Polskiej
al.norkowska; e-mail:alnorkowska@wp.pl
*****************************************************************************

W obszarze moich zainteresowań leży edytorstwo naukowe tekstów dawnych: - w ramach serii Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia ukazało się wyd. krytyczno-naukowe XVIII-wiecznego utworu (T. K. Węgierski, Organy. Poema heroikomiczne  Warszawa 2008, t. 7), - w przygotowaniu wyd. krytyczno-naukowe dzieł W. Gurskiego.
Prowadzone przeze mnie zajęcia obejmują głównie następujące zagadnienia: edytorstwo dawne, edytorstwo współczesne, krytyka tekstu.
ZAINTERESOWANIA NAUKOWE
Aktualnie prowadzę badania związane z przygotowaniem rozprawy habilitacyjnej, która dotyczy etosu mieszczańskiego i obrazu miasta w piśmiennictwie stanisławowskim. Pozostałe dziedziny moich poszukiwań badawczych: 1. Literatura okolicznościowa czasów stanisławowskich. 2. Rokokowy obraz świata w literaturze Oświecenia. 3. Edytorstwo dzieł XVIII-wiecznych: twórczość Walentego Gurskiego (przygotowanie edycji krytycznej).
Pozostałe dziedziny moich poszukiwań badawczych:
1. Literatura okolicznościowa czasów stanisławowskich. 2. Rokokowy obraz świata w literaturze Oświecenia. 3. Edytorstwo dzieł XVIII-wiecznych: twórczość Walentego Gurskiego (przygotowanie edycji krytycznej)
Czytaj więcej...