mgr inż. Bogdan Żurek

bogdan.zurek1; e-mail:zurbo@ukw.edu.pl ; zurbo@o2.pl
****************************************************************************
Elektronik, informatyk
Wykładowca Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania

Pracownia Propedeutyki Informatyki
- administrator systemu informatycznego Pracowni Komputerowej Instytutu Filologii Polskiej
- Opiekun Koła Naukowego Informatyków
- starszy wykładowca KPSW w Bydgoszczy


Tematyka naukowo badawcza:

- Desktop Publishing
- kryptografia i szyfrowanie informacji
- informatyka śledcza
- bezpieczeństwo systemów informatycznych
- technologie internetowe
-aspekty prawne bezpieczeństwa
       i ochrony danych osobowych
- sieci komputerowe w aspekcie bezpieczeństwa użytkownika


W dorobku dydaktycznym mam wykonane ponad 15 tysięcy godzin zajęć laboratoryjnych i wykładów na wielu rodzajach i wszystkich poziomach studiów wyższych i w ramach szerokiego spektrum przedmiotów informatyka i technologia informacyjna.

Materiały do ćwiczeń Pobierz