Badania statutowe


„Dzieła pomnikowe”. Edycje polskiej klasyki

(Dorobek wydawniczy. Polityka kulturalna. Dzieje recepcji)

Proponowane badania należą do obszaru nauki o literaturze. Sytuują się w bezpośrednim sąsiedztwie edytorstwa, a ściśle – odnoszą się do historii konkretnych wydań. Prace nie mają więc na celu przygotowywania tekstów do druku (edytorstwo naukowe), koncentrują się natomiast na analizie powstałych już edycji. Z kolei analizy pomyślane są bardzo szeroko, nie sprowadzają się bowiem do opisu poszczególnych wydań (opisu typu edycji, postaci tekstu czy aparatu krytycznego), podejmują zaś zagadnienia z obszaru życia literackiego, a nawet społecznego (zagadnienia polityki kuluralnej, recepcji odbioru, komunikacji literackiej i społecznej).

Celem, jaki przyświeca takim badaniom, jest więc nie tylko analiza konkretnych edycji, ale i szeroki opis ich funkcjonowania. Chodzi o to, by zakres prac w obrębie tradycyjnego edytorstwa poszerzyć, włączając do nich np. prace z zakresu recepcji odbioru (zarówno danej edycji, jak też wydawanego autora i jego dzieł). A zatem chodzi o to, by wprowadzić te zagadnienia na obszar komunikacji literackiej, a nawet – komunikacji społecznej. I w tym sensie projekt zawierałby konkretny postulat badawczy, postulat tyczący się także rozwoju dyscypliny (poszerzenie dotychczasowego zakresu badań edytorskich czy „okołoedytorskich” – o elementy historii powstałych wydań, historii ich funkcjonowania).

Sytuując tak obmyślone badania literackie w kontekście komunikacji społecznej (odbioru społecznego, oddziaływania), chcielibyśmy zaakcentować nie tylko sam społeczny wymiar takich faktów i takich przedsięwzięć, jak wydawanie dzieł klasyków (bo to rzecz obecna i współtworząca każdą współczesność – obok produkcji najnowszej wznowienia autorów dawnych), interesuje nas natomiast i to, jak wydania klasyki, przygotowywane często jako tzw. „dzieła pomnikowe”, funkcjonowały w obiegu, jakim celom służyły, jak zatem projektowały komunikację i kulturę literacką (jaki miały w tym swój udział). Opis tych zagadnień pozwoli więc nie tylko poszerzyć dotychczasową wiedzę z zakresu samego edytorstwa, czy jego historii (historii wydań), pozwoli przede wszystkim pogłębić ogólną świadomość literacką uczestnika życia społecznego, dla którego reedycje klasyki to najczęściej przypominanie literackiego kanonu dla celów szkolnych (bądź też przedsięwzięcia komercyjne), nie zaś – dla przykładu – działania o charakterze propagandowym czy wręcz indoktrynacyjnym (a takie działania towarzyszyły wielu przedsięwzięciom edytorskim, zwłaszcza w okresie powojennym).

Nie przegap i tego!
Zaproszenie
W najbliższym czasie zaprosimy Was, drodzy studenci, do uczestnictwa w kole naukowym. Już dziś pomyśl o tym. Zainteresuj się taką propozycją:
Koło Naukowe Edytorstwa Komputerowego.