Od 1 października 2010 możesz studiować na polonistyce nową specjalność. Skorzystaj! To atrakcyjna oferta!

Podstawową zaletą nauczania w proponowanym zakresie jest łączenie ogólnego kształcenia filologicznego (literackiego i językowego) z elementami współczesnego edytorstwa, a zatem możliwość wykorzystywania warsztatu polonisty do rozmaitych prac nad tekstami i innymi materiałami – nad ich redakcją, korektą, komputerowym składem i ostatecznym przygotowaniem do druku czy prezentacji.

Łączenie ogólnych kompetencji polonistycznych z elementami warsztatu redaktorskiego, i dodatkowo jeszcze umiejętnościami tzw. operatora fotoskładu, to generowanie nowych jakości, zarówno na rynku edukacyjnym, jak i na rynku pracy.


Polonista, redaktor wydania i składacz komputerowy w jednym
– oto nasza oferta!

Jeżeli chcesz zapoznać się z programem nauczania na tej specjalności, charakterystyką studiów, programem zajęć laboratoryjnych zapraszamy ....dalej...